OERBAN.COM

Oleh: Muthia Arahmah “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesunggguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS.