OERBAN.com

Oleh: Muthia Arahmah (Rasulullah pernah bersabda, “sebaik-baik (makanan) sahur seorang mukmin adalah kurma.” (HR. Abu Dawud). Kurma adalah makanan yang dicintai oleh

Oleh: Agustia Gafar Cinta adalah Ali. Ketika ia berbaring menggantikan Rasulullah ditempat tidur beliau ketika sekelompok orang kafir tengah berkumpul untuk membunuh